Richard Turcsányi

Od roku 2018 pôsobí na Univerzite Palackého v rámci projektu Sinophone Borderlands – Interactions at the Edges, od júla 2019 ako key researcher pre oblast politiky a medzinárodných vzťahov. Okrem toho pôsobí ako odborný asistent na Mendelovej univerzite v Brne a program director pre medzinárodný think tank Central European Institute of Asian Studies (CEIAS).

Presvedčený (stredo)Európan, snaží sa o pochopenie politických a spoločenských otázok v Číne, Ázii a inde a svoje argumenty si chodí často overovať na konferencie, semináre, alebo rôzne cesty. Nemá rád obmedzenosť a diskutovanie s ľuďmi ktorí nie su ochotní meniť svoje názory.

Môže sa vyjadrovať a komentovať nasledujúce témy:

  • Čínska zahraničná politika a vnútorné záležitosti – štúdium rôzneho správania Číny smerom k zahraničiu a interpretácia čínskych politických krokov  napríklad pomocou vnútornej politiky, strategickej kultúry, medzinárodnej situácie, osobnosti vodcu atď. Richard sa snaží pochopiť čínsku perspektívu pretože verí, že takto vieme predvídať a napr. aj tvoriť efektívnu politiku voči Číne. Študium čínskej politiky, ekonomiky, kultúry a častá interakcia s čínskymi výskumníkmi ale aj bežnými ľuďmi je súčasť tohto prístupu.
  • Medzinárodné vzťahy vo východnej Ázii – východoázijský región sa stáva centrom svetového diania z pohľadu ekonomiky a bezpečnosti, zároveň poskytuje širokú škálu politických systémov či kultúr. Tieto skutočnosti vytvárajú vysoko komplexnú situáciu, ktorú je potrebné študovať nielen všeobecnými teóriami medzinárodných vzťahov, ale hlbokým porozumením regionálnych skutočností. Richard žil alebo navštívil takmer všetkých relevantných aktŕov vrátane Číny, Japonska, Taiwanu, väčšinu štátov ASEANu, či „externých hráčov“ Indiu, USA či Kanadu.
  • Vzťahy Číny a (strednej a východnej) Európy, vrátane ČR – od založenia diplomatickej platformy 16+1 medzi Čínou a strednou a východnou Európy Richard sleduje zaujímavý a dynamický vývoj politických, ekonomických a spoločenských vzťahov medzi zúčastnenými štátmi. Na túto tému publikoval mnoho komentárov pre rôzne média a v súčastnosti na ňu píše svoju druhú anglickú knihu. ČR predstavuje veľmi zaujímavý a pomerne špecifický prípad a aj preto mu venuje špeciálnu pozornosť.

Životopis – Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D.

07/2018-dosud: Senior Researcher/Key Researcher: Sinophone Borderlands: Interactions at the Edges

09/2016-dosud: odborný asistent, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelova univerzita v Brně

12/2012-dosud: Program Director, Central European Institute of Asian Studies, Bratislava-Olomouc-Viedeň

2017-2019: Riaditel, Strategic Policy Institute – STRATPOL, Bratislava

2016-2018: Externý spolupracovník, Ústav mezinárodních vztahů, Praha

2005-2012: štúdium na Masarykovej univerzite, Brno (medzinárodné vzťahy, ekonómia, politológia).

Dlhodobé výskumné pobyty: University of Toronto, Peking University, Fudan University, National Chengchi University (Taipei), European Institute for Asian Studies (Brusel), University of Malta.

Hlavné akademické publikácie:

Turcsanyi, Richard and Runya Qiaoan (2019): “Friends or Foes? How Diverging Views of Communist Past Undermine the China-CEE ‘16+1 Platform’, Asia Europe Journal.

Turcsanyi, Richard Q. (2018): Chinese Assertiveness in the South China Sea. Power Sources, Domestic Politics, and Reactive Foreign Policy. Cham, Switzerland: Springer.

Turcsanyi, Richard Q. (2017), “Assessing the Power of China: Insights from the Conceptual Thinking about Power,” Journal of Chinese Political Science Vol. 22, Issue 3, pp: 473–486.

Turcsanyi, Richard Q. (2017): “Central European Attitudes towards Chinese Energy Investments: The Cases of Poland, Slovakia, and the Czech Republic.” Energy Policy, Vol. 101, February, pp. 711–722.

Turcsányi, Richard (2014): “Strategic Culture and Foreign Policy Thinking in People’s Republic of China.” Czech Journal of Political Science 1/2014: 60-75.

Categories

Recent Posts

07 Jan 2020

Luboš Bělka: Six Years in Tibet: the Czechoslovaks in Lhasa 1954-1959

Date 15. 1. 2020 14:30 Location Trainee centre 3.40, Vodární 6,...

Read more

10 Dec 2019

Friedrich Edelmayer: The Sinophone Borderlands in the Context of Global Studies

Date 18. 12. 2019 10:00 Location Trainee centre 3.40, Vodární 6,...

Read more

27 Nov 2019

Vladimir S. Oskolkov: In search of the grave of Chingiz Khan

Date 4. 12. 2019 11:30 Location Room 1.47, Křížkovského 10,...

Read more

19 Nov 2019

Ishani Naskar: India Neighbourhood Policy and China

Date 27. 11. 2019 10:00 Location Trainee centre 3.40, Vodární 6,...

Read more

12 Nov 2019

Haowen Jiang: Inclusory constructions in Formosan languages

Date 27. 11. 2019 13:00 Location Trainee centre 3.40, Vodární 6,...

Read more

30 Oct 2019

Call for papers: Chinese multilateral regional initiatives in the developing world

Sinophone Borderlands – Interaction at the Edges (Research project...

Read more

29 Oct 2019

Steven Saxonberg: Semi-Civil Society: A Missing Link in Explaining the Democratization of Communist Dictatorships?

Date 6. 11. 2019 10:00 Location Trainee centre 3.40, Vodární 6,...

Read more

25 Oct 2019

Shu-Fen Lin: The New “Social” Question: Refugee, Social Policy and State-Building in Wartime China

Date 30. 10. 2019 13:00 Location Trainee centre 3.40, Vodární 6,...

Read more

25 Oct 2019

Asio Liu: PLACE OF EXCEPTION: Penghu Vietnamese Refugee Camps in the Taiwan Strait

Date 29. 10. 2019 15:00 Location Class 203, Vodární 6, Olomouc ...

Read more

14 Oct 2019

Thi Ha Hoang: ASEAN-China Community of Common Destiny: Towards the Future or Fast-forward to History?

Date 23. 10. 2019 13:00 Location Trainee centre 3.40, Vodární 6,...

Read more

14 Oct 2019

Peter Hays Gries: How the West feels and thinks about China—and why

Date 23. 10. 2019 10:00 Location Auditorium 1.25, Křížkovského...

Read more

14 Oct 2019

Laurent Sagart: The formation of Sino-Tibetan from the point of view of animal and plant domestications

Date 23. 10. 2019 10:15 Location Trainee centre 3.40, Vodární...

Read more

14 Oct 2019

Penelope Howe: Word order and the verb voice system in Northern Malagasy dialects

Date 23. 10. 2019 09:15 Location Trainee centre 3.40, Vodární 6,...

Read more

02 Oct 2019

Gulfs and Bridges: Inter-cultural Influences and Emergence of Modern Literature in Tibet

Workshop on Modern Tibetan Literature, November 23, 2019 Palacky University...

Read more

01 Oct 2019

Jinjin Lu: Chinese academic “going out” and “bringing in” mobility plan: Mars hits the Earth

Date 16. 10. 2019 11:00 Location Trainee centre 3.40, Vodární...

Read more

12 Sep 2019

Modernization in South-East Asia and Western Pacific

in Olomouc, October 10-11, 2019 Organizer: Martin Soukup The objective...

Read more

29 Aug 2019

Konstantinos Tsimonis: ChinaThreat.eu: Securitizing Chinese economic presence in Europe

Date 16. 10. 2019 10:00 Location Trainee centre 3.40, Vodární 6,...

Read more

29 Aug 2019

Alan Chong: Singapore Engages China’s Belt and Road Initiative: The Pitfalls and Promises of Soft Strategies

Date 25. 9. 2019 10:00 Location Trainee centre 3.40, Vodární 6,...

Read more

26 Aug 2019

Bill Hayton: The Recent Developments in the South China Sea

Date 18. 9. 2019 10:00 Location Trainee centre 3.40, Vodární 6,...

Read more

19 Jul 2019

Preciosa de Joya: The Filipino-Chinese (Tsinoys) and their narratives of loyalty to the motherland

Date 10. 7. 2019 10:00 Location Trainee centre 3.40, Vodární 6,...

Read more

02 Jul 2019

Jan Mrázek: Encounters with China and Singapore in Riau Islands and Indonesian ‘South China Sea’: Images, Stories, Nets

Date 3. 7. 2019 10:00 Location Trainee centre 3.40, Vodární 6,...

Read more

14 Jun 2019

The 1st International Workshop on Cantonese Syntax

The 1st International Workshop on Cantonese Syntax will be held on 27-28 June,...

Read more

13 Jun 2019

Hermann Aubie: Freedom of expression and repression in China from 1989 to 2019

When 19 June 2019, 14:00-15:00 Where Trainee Center, 3.40, Vodární...

Read more

13 Jun 2019

Malcom Cook: Australia’s Myth-Busting Relation with China

When 19 June 2019, 11:00-12:00 Where Trainee Center, room 3.40,...

Read more

10 Jun 2019

Tuong Vu: Rethinking War and Revolution in Vietnam

When: June 19, 2019, 10:00-11:00 Where: Trainee Center, 3.40,...

Read more

31 May 2019

Chinese Agriculture Abroad

When June 7, 2019, 09:30 -17:00; June 8, 2019, 10:00 -15:00 ...

Read more

23 May 2019

Security and Risks of Fieldwork

When May 29, 2019, 10:00 -15:00 Where Trainee Centre 3. 40,...

Read more

22 May 2019

Jeanne Marie Stumpf-Carome: Ethnography: The Risky Business of Documenting Repression

When: May 29, 2019, 10:00-11:30 Where: Trainee Center, 3.40,...

Read more

21 May 2019

Pascal Abb: Think Tanks in China

When: May 28th, 2019, 15:00-16:30 Where: Trainee Centre, 3.40,...

Read more

20 May 2019

Shogo Suzuki: Will the AIIB trigger off a ‘new round of rivalry’ between China and Japan?

When: May 22, 2019, 10:00-11:00 Where: Trainee Centre, room 3.40,...

Read more

03 May 2019

Wolfram Schaffar: In Search of Theories and Concepts to Make Sense of BRI – World Systems Theory, the Imperial Chain and the Primacy of Inner Factors

When: Wednesday, March 15, 2019, 10:00-11:30 Where: Trainee Centre,...

Read more

30 Apr 2019

Mark Beeson: The China Challenge in the Asia Pacific

When: Monday, May 13, 2019, 11:30 -13:00 Where: Trainee center...

Read more

29 Apr 2019

Ian Ja Chong: Where Have I Seen This Before? Colonialism, the Cold War, and China’s Belt and Road

When: April, 24, 2019, 10:00 -11:30 Where: Trainee center 3.40,...

Read more

28 Apr 2019

Filip Kraus: Vietnamese Migration to Taiwan (ROC)

When: March 28, 2019, 15:00-16:30 Where: Room KC-2.04,...

Read more

27 Apr 2019

Ian Storey: The South China Sea Dispute: The Key Issues

When: March 27, 2019, 13:00-14:30 Where: Trainee center 3.40,...

Read more

23 Jan 2020

Southeast Asia’s and Russia’s Relations with China

29 January 2020 Palacký University in Olomouc 29/1,...

Read more

20 Jan 2020

11th International Conference of the European Association of Chinese Linguistics

Short Title: EACL-11 Date: September 25 – 27, 2020 Location: Palacký...

Read more

Latest Comments

Archives