PROFIL VĚDCE

FRANTIŠEK KRATOCHVÍL, MA. PH.D.

Působí od 2017 jako vedoucí Katedry asijských studií na Univerzitě Palackého, po 19 letech v zahraničí, nejprve na studiích v Nizozemí a potom jako akademik na univerzitách v Austrálii, Hongkongu a Singapuru.

Jako jazykovědec je přesvědčen, že jazyk je bránou k lidskému myšlení a kultuře a toto poznání chce srozumitelně předávat.

Věnuje se studiu nepopsaných jazyků Indonésie a Jižní Číny. Jsou to jazyky, které nemají psanou formu a jejichž kultura je předávána ústně.

Ve svém výzkumném působení se zabývá strukturou jazyka a jeho proměnami v čase a prostoru v závislosti na společenském dění. Největší část jeho výzkumu se zabývá papuánským kmenem Abui ve východní Indonésii, u kterého prožil již několik let. Rád čte, obzvlášť komiksy, a jenom občas si vzpomene, zda by neměl mít nějaký další koníček.

Může se vyjadřovat o celospolečenských tématech a komentovat:

  • Jihovýchodní Asie: minulost a současnost – prožil téměř 10 let v Jihovýchodní Asii a je obeznámen s její historií i současnou politickou a společenskou situací, především v Indonésii, Malajsii, Singapuru, Hongkongu, a na Východním Timoru.
  • Menšinová politika, gramotnost a zdraví – dlouhodobě se zabývá otázkou gramotnosti a přístupu k informacím a zdravotní péči. Je zapojen do výzkumu malárie, jejího vnímání a léčby.
  • Kolonialismus a neokolonialismus v Asii – integrační procesy a vnější vlivy formují Jihovýchodní Asii tisíce let a porozumění těmto procesům napomáhá porozumění současným společnostem Jihovýchodní Asie, jejich vztahu k Číně, Indii a západnímu světu.

Životopis

07/2018-dosud: Management Board Member & Key researcher: Sinophone Borderlands: Interactions at the Edges

10/2017-dosud: vedoucí Katedry asijských studií, FF UP

2010-2017: Assistant Professor in Linguistics, Division of Linguistics and Multilingual Studies, Nanyang Technological University, Singapore

10/2015-12/2015: Fellow, Netherlands Institute for Advanced Studies

2009-2010: Lecturer, Department of English Language and Literature, Hong Kong Baptist University

2007-2009: Postdoctoral Research Fellow, Research Centre for Linguistic Typology, La Trobe University, Melbourne, Austrálie

2002-2006: PhD student, Leiden University Centre for Linguisitcs & Centre for Non-Western Studies, Leiden University, Nizozemí

1998-2002: MA nizozemština, Radboud University, Nijmegen, Nizozemí

1995-1998: bohemistika a nizozemština, Univerzita Karlova, Praha (studium nedokončeno)