PROFIL VĚDCE

Mgr. Kamila Hladíková, Ph.D.

Projektová pozice: Senior researcher
Disciplína: čínský jazyk a literatura, čínská kultura a společnost, čínské etnické menšiny, moderní Tibet
Oblast(i) výzkumu: čínská, tibetská a sinofonní literatura a kinematografie, menšinová kinematografie, cenzura, ideologie, populární kultura, identita, sinofonní studia, postkoloniální studia
Obor(y) studia: ČLR, ČLR-Tibet (zejména TAO), ČLR-Tibet-Lhasa, ČLR-tibetské obydlené oblasti

Mgr. Kamila Hladíková, Ph.D. učí čínskou literaturu a film na Univerzitě Palackého v Olomouci od roku 2007. Vystudovala sinologii na Karlově Univerzitě v Praze a získala Ph.D. v roce 2011. Ve své disertační práci se zaměřila na reprezentaci Tibetu v čínské a tibetské literatuře v 80. letech 20. století a zkoumala otázky identity v moderních tibetských povídkách. Publikovala články na téma Tibetu v literatuře a filmech v ČLR a přeložila díla moderní čínské a sinofonní tibetské literatury. Je autorkou prvního českého výukového materiálu moderní čínské literatury a spoluautorkou prvního českého lexikonu sinofonní kinematografie.

V rámci dlouhodobého výzkumu zkoumá literární interakce mezi Čínou a Tibetem a reprezentace Tibetu v ČLR od konce Kulturní revoluce. Tento výzkum zahrnuje několik ,,vedlejších témat”, jako např. čínská ideologie a etnická politika ve všeobecnosti, čínské a tibetské tradice a modernita, otázky identity, literární teorie a postkoloniální studia – přiblížení, hybridita atd. Zabývá se studiem literárních textů a obrazů (např. filmy, plakáty a billboardy s politickými slogany, nebo např. marketingem cestovního ruchu se zaměřením na Tibet), což jí umožňuje přemostit nemožnost vykonávat výzkum přímo v TAO.

Může se vyjadřovat o celospolečenských tématech a komentovat:

Čína, Tibet: literatura, reprezentace, identita, literární interakce od konce Kulturní revoluce, čínská ideologie, etnická politika, otázky identity, literární teorie a postkoloniální studia.

Hlavní publikace:

  • Hladíková, K., 2018. A Tibetan Heart in a Chinese Moutht: Tsering Woeser’s Notes on Tibet. In: S., Bhoil and E., Galvan-Alvaréz, eds.. Tibetan Subjectitivities on the Global Stage. London, New York: Lexington Books, 109-132.
  • Hladíková, K., 2018. Literární cenzura a autocenzura v Číně. Literary Censorship and Self-censorship in China. World Literature Studies. 10(4), 58-71.
  • Hladíková, K., 2018. Xiznag xin xiaoshuo. Can Chinese Literature be Tibetan? In P. Grokhovsky, ed.. Modernizing Tibetan Literary Tradition. Petersburg: St. Petersburg State Universty, 21-41.
  • Hladíková, K. and Janda P., 2018. Lexikon kinematografie čínského světa. Lexicon of Sinophone Cinema. Olomouc: Vydavatelství UP.
  • Hladíková, K. and Zatloukalová, M., 2017. Čínské ženy v literatuře: Postavy žen v povídkové tvorbě Sheng Keyi. Chinese Women in Literature: Female Characters in Sheng Keyi’s Short Stories. Nový orient. 72(2), 44-53.
  • Hladíková, K., 2016. Shangri-la Deconstructed: Representation of Tibetn in the PRC and Pema Tseden’s Films. Archiv Orientální. 84, 349-380.
  • Hladíková, K., 2013. Moderní čínská literatura. Modern Chinese Literature. Olomouc: Vydavatelství UP.
  • Hladíková, K., 2013. The Exotic Other and Negotiation of Tibetan Self: Representation of Tibet in Chinese and Tibetan Literature of the 1980s. Olomouc: Vydavatelství UP.
  • Hladíková, K., 2012. Chinese ‘Tibetan Literature‘. Problems of Identity in Chinese Fiction by Authors of Tibetan Nationality. Orientierungen. Zeitschrift zur Kultur Asiens. 1(24), 32-56.