PROFIL VĚDCE

Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D.

Od roku 2018 pôsobí na Univerzite Palackého v rámci projektu Sinophone Borderlands – Interactions at the Edges, od júla 2019 ako key researcher pre oblast politiky a medzinárodných vzťahov. Okrem toho pôsobí ako odborný asistent na Mendelovej univerzite v Brne a program director pre medzinárodný think tank Central European Institute of Asian Studies (CEIAS).

Presvedčený (stredo)Európan, snaží sa o pochopenie politických a spoločenských otázok v Číne, Ázii a inde a svoje argumenty si chodí často overovať na konferencie, semináre, alebo rôzne cesty. Nemá rád obmedzenosť a diskutovanie s ľuďmi ktorí nie su ochotní meniť svoje názory.

Môže sa vyjadrovať a komentovať nasledujúce témy:

  • Čínska zahraničná politika a vnútorné záležitosti – štúdium rôzneho správania Číny smerom k zahraničiu a interpretácia čínskych politických krokov napríklad pomocou vnútornej politiky, strategickej kultúry, medzinárodnej situácie, osobnosti vodcu atď. Richard sa snaží pochopiť čínsku perspektívu pretože verí, že takto vieme predvídať a napr. aj tvoriť efektívnu politiku voči Číne. Študium čínskej politiky, ekonomiky, kultúry a častá interakcia s čínskymi výskumníkmi ale aj bežnými ľuďmi je súčasť tohto prístupu.
  • Medzinárodné vzťahy vo východnej Ázii – východoázijský región sa stáva centrom svetového diania z pohľadu ekonomiky a bezpečnosti, zároveň poskytuje širokú škálu politických systémov či kultúr. Tieto skutočnosti vytvárajú vysoko komplexnú situáciu, ktorú je potrebné študovať nielen všeobecnými teóriami medzinárodných vzťahov, ale hlbokým porozumením regionálnych skutočností. Richard žil alebo navštívil takmer všetkých relevantných aktŕov vrátane Číny, Japonska, Taiwanu, väčšinu štátov ASEANu, či „externých hráčov“ Indiu, USA či Kanadu.
  • Vzťahy Číny a (strednej a východnej) Európy, vrátane ČR – od založenia diplomatickej platformy 16+1 medzi Čínou a strednou a východnou Európy Richard sleduje zaujímavý a dynamický vývoj politických, ekonomických a spoločenských vzťahov medzi zúčastnenými štátmi. Na túto tému publikoval mnoho komentárov pre rôzne média a v súčastnosti na ňu píše svoju druhú anglickú knihu. ČR predstavuje veľmi zaujímavý a pomerne špecifický prípad a aj preto mu venuje špeciálnu pozornosť.

Životopis

07/2018-dosud: Senior Researcher/Key Researcher: Sinophone Borderlands: Interactions at the Edges

09/2016-dosud: odborný asistent, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelova univerzita v Brně

12/2012-dosud: Program Director, Central European Institute of Asian Studies, Bratislava-Olomouc-Viedeň

2017-2019: Riaditel, Strategic Policy Institute – STRATPOL, Bratislava

2016-2018: Externý spolupracovník, Ústav mezinárodních vztahů, Praha

2005-2012: štúdium na Masarykovej univerzite, Brno (medzinárodné vzťahy, ekonómia, politológia).

Dlhodobé výskumné pobyty: University of Toronto, Peking University, Fudan University, National Chengchi University (Taipei), European Institute for Asian Studies (Brusel), University of Malta.

Hlavné akademické publikácie:

  1. Turcsanyi, Richard and Runya Qiaoan (2019): “Friends or Foes? How Diverging Views of Communist Past Undermine the China-CEE ‘16+1 Platform’, Asia Europe Journal.
  2. Turcsanyi, Richard Q. (2018): Chinese Assertiveness in the South China Sea. Power Sources, Domestic Politics, and Reactive Foreign Policy. Cham, Switzerland: Springer.
  3. Turcsanyi, Richard Q. (2017), “Assessing the Power of China: Insights from the Conceptual Thinking about Power,” Journal of Chinese Political Science Vol. 22, Issue 3, pp: 473–486.
  4. Turcsanyi, Richard Q. (2017): “Central European Attitudes towards Chinese Energy Investments: The Cases of Poland, Slovakia, and the Czech Republic.” Energy Policy, Vol. 101, February, pp. 711–722.
  5. Turcsányi, Richard (2014): “Strategic Culture and Foreign Policy Thinking in People’s Republic of China.” Czech Journal of Political Science 1/2014: 60-75.