Sinofonní příhraničí

interakce na okraji

Cílem projektu je představit unikátní koncepci sinofonního světa založenou na meziregionálním dialogu a poskytnout tak nový úhel pohledu na globální dopady vzestupu Číny.

O projektu

Projekt “Sinofon” zkoumá politologické, ekonomické, jazykové a sociologické dopady Sinofonního příhraniční. Vědecký tým, který je posílen kapacitami ze zahraničí, realizuje mezioborový terénní výzkum napříč kulturami na Taiwanu, v Rusku, Mongolsku, v Uzbekistánu, ve Vietnamu, v Kazachstánu, Kyrgyzstánu a v dalších oblastech. V rámci projektu bude modernizována infrastruktura výzkumného centra a budou zřízeny tři laboratoře (jazyková laboratoř, laboratoř počítačových analýz a laboratoř materiální kultury), díky nimž bude možné lépe analyzovat a pochopit napětí mezi procesy hospodářské soutěže a spolupráce a identifikovat současné trendy v migrační aktivitě mezi Čínou a okolním světem.

0
Publikací (SCOPUS a WoS)
Novinky

Projekt podporuje následující oblasti výzkumu:

 • Metody výzkumu: Průzkumy
 • Metody výzkumu: Sběr lingvistických dat
 • Metody výzkumu: Materiálová kultura
 • Zákony a nevládní organizace v Čínské lidové republice
 • Vzestup Číny a její dopad na jihovýchodní Asii
 • Kampaň One Belt One Road (OBOR) a její dopad na Střední Asii
 • Sociolingvistika a diskurzy tchajwanské indigeneity a etnicity z čínských úhlů pohledů
 • Kulturní setkání mezi Čínou a hranicemi: Tibet, Mongolsko a Manchuria
 • Uzbekistické vnímání čínské přítomnosti
 • Čínští rolníci na ruském Dálném východě
 • Estetická suverenita podél rusko-čínské hranice
 • Režimy vkusu: Vzestup Číny, architektura a estetika rozvoje ve střední Asii
 • Ujgurské smysly tradice: křížová analýza hmotné kultury Ujguru v Kazachstánu a Sin-ťiangu

Výzkum

Ancient chinese words on old paper

Jazyk a literatura

Výzkumná oblast JAZYK A LITERATURA se zaměřuje na studium jazyků v Číně a v zemích, které jsou / byly v kontaktu s Čínou geograficky nebo historicky, včetně čínsko-tibetských jazyků a austronských jazyků. Kvantitativní i kvalitativní přístupy jsou přijímány v našem lingvistickém výzkumu, který zahrnuje oblasti jako lexikologie, formální teoretická lingvistika, historická lingvistika, jazykový kontakt, sociolingvistika, jazyková dokumentace a obnova, jakož i výpočetní lingvistika.

Výzkumná oblast literatury se v zásadě zaměřuje na zkoumání kulturních a textových praktik souvisejících s budováním identity. Její členové zkoumají proces vytváření národních identit v interakci s čínskou kulturou, reprezentaci a textovou konstrukci čínské říše v raném novověku a postupy pojmenovávání a její vztah k identitě.

Politická věda

Politologická sekce Sinofonu je zaměřena na sdílení znalostí, výzkumných metod a nových teoretických přístupů při studiu politiky, ekonomiky a kulturních aspektů současného sinofonního světa a jeho vnímání západní společnosti. Členové této skupiny jsou školeni v různých akademických oborech a teoretických tradicích. Při výzkumu také používají různé metodiky, od kvalitativních případových studií, kulturních a kritických přístupů nebo historické analýzy až po analýzu diskursu, kvantitativní textové analýzy nebo ekonometrie.

V rámci politologické výzkumné oblasti jsou tyto teoretické přístupy a analytické nástroje sdíleny s cílem zlepšit porozumění skupin sinofonnímu světu, zejména ČLR, a jeho interakcím s jinými regionálními zeměmi, jako jsou Tchaj-wan, země ASEAN, Japonsko, Střední Asie nebo Rusko nebo další mezinárodní hráči, například USA, EU nebo různé mezinárodní organizace. Z mezinárodního hlediska je zvláštní pozornost věnována dynamickému rozvoji vztahů mezi ČLR a Evropou, zejména středními a východními částmi Evropy. V tuzemsku je naším cílem situace menšinových skupin ČLR, vztahy mezi státem a společností a její autoritativní vláda.

Politologická sekce Sinofonu je také platformou pro spolupráci s dalšími akademickými institucemi a vědci, kteří jsou často zváni k přednášce nebo ke spolupráci na výzkumných aktivitách projektu. Tato skupina je také místem pro koordinaci aktivit svých členů mimo akademickou obec, jako je provoz Think Tanku (Středoevropský institut asijských studií), účast na různých veřejných diskusích (o otázkách souvisejících s výzkumným projektem) nebo zprostředkování znalosti pro média a účast na akcích pro tvorbu politik.

announcement-3509489_1280
night view of illuminated Zhouzhuang water town, Jiangsu, China

Materiální kultura & kulturní antropologie

Vědecká sekce „Kulturní antropologie a materiální kultura“ se skládá z několika mezinárodních vědců s různými výzkumnými ohnisky a diskurzy. A protože cílová oblast projektu, Sinofonní pohraničí, je poměrně velká, složitá a různorodá z hlediska geografie, historie, kultury a populace, ohniska geografického výzkumu jsou na vybraných oblastech Ruské federace, Vnitřní a Střední Asie (včetně Altaie), jihovýchodní Asie a Oceánie (zejména Melanesie a Mikronésie). Různé případové studie členů skupiny se navíc týkají několika druhů interakcí podél sinofonních hranic, co se týče kolonizace, kulturní výměny, hospodářského rozvoje, etnicity, potravinářské kultury, historiografie, migrace, modernizace a držby půdy. Kromě toho člen skupiny se zaměřením na materiální kulturu klade důraz na sběr vzorků a artefaktů, jakož i na analýzu artefaktů v úzké spolupráci s chemiky v rámci tohoto projektu. Společným rysem členů naší skupiny je však metodický přístup: Při zkoumání a popisu kultur a společností prostřednictvím terénních prací všichni provádíme etnografický výzkum.

Celkovým cílem této skupiny je poskytnout cenný dopad na pochopení kulturních tradic, mezikulturních výpůjček a difuzí v různých kontextech podél sinofonních hranic. Zaměření na otázky přenosu jako na sociální a kulturní proces nevyhnutelně vede k většímu povědomí o tom, jak jsou kultury vysoce vzájemně provázané a vzájemně závislé.

Různé výsledky výzkumu nejsou prezentovány pouze na konferencích a workshopech, ale jsou publikovány také v mezinárodních akademických časopisech, vydaných svazcích a knihách.

Spolupracujeme

Události, které plánujeme:

Tuesday.05 March 2024
 • Internal Admin meeting

  When: Tuesday.05 March 2024||8:45 AM9:15 AM / Location:

  Read more…

Thursday.07 March 2024
 • Internal Admin meeting

  When: Thursday.07 March 2024||9:15 AM9:45 AM / Location:

  Read more…

 • Regular meeting with potential ERC applicants

  When: Thursday.07 March 2024||10:00 AM12:00 PM / Location:

  Read more…

PODĚKOVÁNÍ

Operační program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání || Reg. Číslo projektu: CZ.02.1.01 / 0.0 / 0.0 / 16_019 / 0000791
Doba trvání projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2023 || Vedoucí projektu: Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D. || Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Kontaktní osoba: Petra Vaculíková, projektová manažerka – petra.vaculikova@upol.cz; +420 774 274 252

MSMT_logo_text_bw_inverz_eng
Sinofon