PROFIL VĚDCE

Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

Projektová pozice: Excellent researcher projektu
Disciplina: kulturní a sociální antropologie
Oblast(i) výzkumu: kulturní změny, geografický prostor, vizualita, náboženství
Obor(y) studia: Papua-Nová Guinea (provincie Morobo, Východní Sepik), Filipíny (provincie Kalinga), Indie (sever Indie), Mikronézie, Tchajwan

Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. je český kulturní antropolog a v současnosti působí na Univerzitě Palackého v Olomouci na Katedře asijských studií. Martin Soukup zároveň působí také na Univerzitě Karlově na Fakultě sociálních věd. Ve svém výzkumu se zaměřuje primárně na historii, metodologii a teorii antropologie. Martin Soukup se také částečně zabývá kulturami Melanésie. Od roku 2009 provozuje antropologický výzkum v regionech Papuy-Nové Guiney, terénní výzkum provádí u příslušníků lidu Nungon u pohoří Saruwaged (v provincii Morobe). Je rovněž laureátem ceny Neuron pro mladé nadějné vědce, kterou získal v roce 2017.

Ve svém výzkumu se zabývá studiem kulturních změn a kulturního kontaktu se zaměřením na vliv Číny ve venkovských i městských oblastech Papuy-Nové Guiney. Jeho druhé téma se dotýká širší oblasti nazývané antropologie těla. V rámci projektu započal terénní výzkum se zaměřením na tradice tetování na Filipínách (v provincii Kalinga). Poslední téma jeho výzkumu úzce souvisí se studiem difuze kulturních elementů z různých kulturních oblastí a regionů v Melanésii.

Může se vyjadřovat o celospolečenských tématech a komentovat:

 • Kulturní antropologie – historie, metodologie a teorie antropologie. Kulturní změny, kulturní kontakt, antropologie těla, difuze kulturních elementů.
 • Papua-Nová Guinea – antropologický výzkum lidu Nungon u pohoří Saruwaged v provincii Morobe.
 • Filipíny – tradice tetování v provincii Kalinga.
 • Vliv Číny ve vesnických a městských oblastech Papuy-Nové Guiney: kulturní změny a kulturní kontakt.

Hlavní publikace:

 • Soukup, M. – Bláha, J. D. 2019, Exogenous Cultural Change in the Background of the Generational Change: The Case from Papua New Guinea, Slovak Ethnography 67(2), s. 216-230.

 • Soukup, M. – Bláha, J. D. 2019, PNG Made: Proměny stravování na Papui-Nové Guineji, Národopisná revue 29(3), s. 201-212.

 • Soukup, M. – Lužný, D. 2019, The Story of Storyboards from East Sepik, Papua New Guinea. Annals of the Náprstek Museum 40(1), s. 59-74.

 • Soukup, M. – Bláha, J. D. 2018, Visual spatial representation of social and cultural phenomena and its effect on local education: The case of Papua New Guinea, Český lid 105(3), 219-234.

 • Soukup, M. 2018, Second Life of Bodies in New Guinea, Annals of the Naprstek Museum 39(1), s. 5-20.

 • Soukup, M. et al. 2016, Conditions of Fieldwork, National Museum, Prague.

 • Soukup, M. 2014, Photography and Drawings in Anthropology, Slovenský národopis 62(4), s.  534-546.

   

  Kompletní seznam publikací naleznete na následujících stránkách www.antropolog.cz.